default_mobilelogo

IMG 2024 crop

Center za mendelsko genomiko predstavlja tako v slovenskem prostoru, kot tudi regionalno, prvo specializirano enoto za uporabo metodologij nove generacije sekvenciranja v medicini. Namen centra je predvsem pomembno izboljšati kvaliteto in  učinkovitost genetske diagnostike v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Metoda
- sekvenciranje nove generacije

Trajanje preiskav
Tri do šest mesecev


Obrazci
Navodilo za odvzem, transport in pošiljanje vzorcev
Obrazec za želeno genetsko testiranje