default_mobilelogo

citogenetika

Laboratorij za citogenetiko izvaja diagnostiko genetskih bolezni, ki so posledica sprememb v številu ali strukturi kromosomov. Te nepravilnosti lahko ugotovimo s pregledom kromosomov pod svetlobnim mikroskopom.

Izvajamo prenatalno in postnatalno citogenetsko diagnostiko.

Klasične citogenetske preiskave potekajo na metafaznih preparatih pacientovih celic in omogočajo številčno in strukturno analizo kromosomov z uporabo različnih tehnik proganja kromosomov. Te tehnike omogočajo identifikacijo kromosomskih sprememb relativno nizke ločljivosti (približno 10 milijonov baznih parov).


Obrazci

Navodilo za odvzem, transport in pošiljanje vzorcev

Obrazec za želeno genetsko testiranje

Razumna privolitev za odvzem biološkega materiala, genetsko analizo in shranjevanje vzorca DNK