default_mobilelogo

KIMG je ena od redkih ustanov v naši bližnji okolici, ki izvaja predimplantacijsko genetsko diagnostiko, tako za kromosomske nepravilnosti kot genske mutacije.

Novejši pristop predrojstnega testiranja je predimplantacijska genetska diagnostika. Gre za koncept, da genetsko diagnostiko izvršimo na celicah zarodka v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, še preden zarodek vnesemo v maternico. S tem se odpre možnost, da zarodkov z ugotovljeno genetsko nepravilnostjo ne prenesemo v maternico. Tako nosečnicam zaradi neugodnega genetskega testa ni treba prekinjati nosečnosti.

Na posamezni blastomeri lahko izvedemo diagnostiko FISH (specializiran laboratorij za FISH diagnostiko znotraj KIMG) v primeru suma na kromosomske mutacije ali test DNK z uporabo posebej prilagojene tehnologije v primeru genskih mutacij.