default_mobilelogo

Geršak K. Hipotalamus in hipofiza. In: Meden-Vrtovec H et al, eds. Neplodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989; 115-9.


Geršak K
. Fiziologija jajčnikov, jajcevodov in maternice. In: Meden-Vrtovec H et al, eds. Neplodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989; 120-9.


Geršak K
. Spolni hormoni. In: Meden-Vrtovec H et al, eds. Neplodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989; 130-3.


Geršak K
. Zdravnica in raziskovalno delo. In: Zdravnica in njen poklic: prispevki na okrogli mizi ob 6. srečanju pediatrov; 1988 jun 9-11; Maribor. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1989; 39-44.


Geršak K
, Novak-Antolič Ž, Cerar V. Ponovni sprejem po porodu zaradi krvavitev. Zdrav Vestn 1996; 65(2):87-8.  


Tomaževič T, Geršak K, Meden-Vrtovec H, Pompe-Tanšek M, Kermavner L, Veble A, Valentinčič B, Virant I, Žemva Ž, Mivšek J. Drugi ali četrti dan za prenos zarodka v naravnem ciklusu IVF/ET. In: Pajntar M, Trenkič M, editors. Zbornik prispevkov 1. kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udeležbo; 1996 okt 20-23; Portorož. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Ginekološka sekcija, 1996; 200-1.


Geršak K
, Meden-Vrtovec H. Genetika neplodnosti pri ženski. In: Peterlin B, Geršak K, editors. Zbornik prispevkov Genetika v ginekologiji in porodništvu; 1998 mar 13-14; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, Sekcija za humano genetiko, 1998; 39-45.


Geršak K
, Debevec M, Peterlin B. Genetske nepravilnosti pri spontanih splavih. In: Peterlin B, Geršak K, editors. Zbornik prispevkov Genetika v ginekologiji in porodništvu; 1998 mar 13-14; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, Sekcija za humano genetiko, 1998; 46-52.


Novak-Antolič Ž, Brezigar A, Tul N, Geršak K, Debevec M, Peterlin B, Pušenjak S, Osredkar J. Presejalni testi za Downovo bolezen v nosečnosti. In: Peterlin B, Geršak K, editors. Zbornik prispevkov Genetika v ginekologiji in porodništvu; 1998 mar 13-14; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, Sekcija za humano genetiko, 1998; 121-7.


Osredkar J, Novak-Antolič Ž, Brezigar A, Tul N, Geršak K, Debevec M, Peterlin B, Pušenjak S. Downov sindrom - določitev medianih vrednosti. In: Peterlin B, Geršak K, editors. Zbornik prispevkov Genetika v ginekologiji in porodništvu; 1998 mar 13-14; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, Sekcija za humano genetiko, 1998; 128-32.


Novak-Antolič Ž, Brezigar A, Osredkar J, Tul N, Geršak K, Pušenjak S. Presejalni testi za Downov sindrom v nosečnosti. Zdrav Vars 1998; 37(3-4):155-9. 


Pušenjak S, Novak-Antolič Ž, Tul N, Brezigar A, Geršak K, Osredkar J. Prenatalno odkrivanje Downovega sindroma s presejalnimi testi v zgodnji nosečnosti. Zdrav Vars 1998; 37(11-12):523-6.                          
Geršak K, Novak-Antolič Ž, Osredkar J, Tul-Mandič N. Second trimester screening for Down's syndrome in Slovenia. In: Novak-Antolič Ž, editor. 7. Novakovi dnevi. Učinkovitost predporodnega varstva v Sloveniji: zbornik prispevkov; 2000 jun 1-3; Moravske Toplice. Ljubljana: Združenje za perinatalno medicino, Slovensko zdravniško društvo, 2000; 96-100.


Geršak K
, Novak-Antolič Ž, Osredkar J. Učinkovitost trojnega presejalnega testa za trisomijo 21 v Sloveniji. 1.slovenski kongres klinične kemije z mednarodno udeležbo, 6.-7.oktober 2000, Portorož. Farm Vestn 2000; 51: 380-81.


Geršak K
. Zdravila v nosečnosti. 1. Slovenski endokrinološki kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarodno udeležbo, 19.-21.oktober 2000, Bled. Zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege, 2000: 63-66.


Geršak K
. Zdravila v nosečnosti. V: Rudolf M, ur. Zdravila, nosečnost in dojenček. Ljubljana: Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, 2000: 3-9.


Geršak K
. Ženska po porodu – puerperij. V: Rudolf M, ur. Zdravila, nosečnost in dojenček. Ljubljana: Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, 2000: 11-15.


Geršak K
, Tadej Battelino. Prenatalna diagnostika in zdravljenje kongenitalne adrenalne hiperplazije. V: Meden Vrtovec H, Geršak K, eds. Zdravljenje s hormoni v ginekologiji in andrologiji. Zbornik, 19. in 20. januar 2001. Ljubljana: Slovensko društvo za reproduktivno medicino, 2001: 55-56.


Geršak K
. Prezgodnja menopavza. V: Franić D,ur. Zbornik - I. slovenko-hrvatski simpozij o sodobnih pogledih na menopavzo in andropavzo z delavnico. Atomske Toplice, 5.-7.april 2001, organizator: Slovensko menopavzno društvo, Hrvatsko društvo za menopavzo. Ljubljana: Slovensko menopavzno društvo, 2001: 31-35.


Geršak K
.  Genetske preiskave pri neplodnosti. V:Peterlin B, ur. Genetika v ginekologiji in porodništvu II. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Služba za medicinsko genetiko, Združenje za humano genetiko, 2001: 10-13.


Geršak K
.  Indikacije za prenatalno diagnostiko – 2001. V:Peterlin B, ur. Genetika v ginekologiji in porodništvu II. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Služba za medicinsko genetiko, Združenje za humano genetiko, 2001: 20-24.


Geršak K
, Writzl K. Teratogeni in genetsko svetovanje.   V:Peterlin B, ur. Genetika v ginekologiji in porodništvu II. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Služba za medicinsko genetiko, Združenje za humano genetiko, 2001: 45-50.


Geršak K
. Zdravila v nosečnosti.  V:Peterlin B, ur. Genetika v ginekologiji in porodništvu II. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Služba za medicinsko genetiko, Združenje za humano genetiko, 2001: 51-55.


Geršak K
, Fister P. Trojni presejalni test za trisomojo 21 in lažno pozitivni izvidi. V: Novak-Antolič Ž, ur. Novakovi dnevi z mednarodno udeležbo. Prezgodnji porod in nedonošenček. Zbornik prispevkov, Maribor, 31.maj -2.junij 2001. Ljubljana: Združenje za perinatalno medicino, Slovensko zdravniško društvo, 2001: 171-74.


Peterlin B, Logar N. Molekularna genetika. In: Peterlin B, Geršak K, eds. Zbornik prispevkov: Genetika v ginekologiji in porodništvu; 1998, Marec 13-14; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, Sekcija za humano genetiko, 1998:100-9


Neubauer D, Logar N, Gornjak B, Peterlin B. Nevrogenetika pri spinalnih mišičnih atrofijah. In: Kržišnik C, Battelino T, eds. Izbrana poglavja iz pediatrije 11: Lymska borelioza. Klinična genetika. Astma pri otrocih in mladostnikih. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo; 1999:119-24