Ambulanta

Ambulanta Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko se nahaja v četrtem nadstropju Porodnišnice v Ljubljani (soba F9). V njej vas bosta prijazno sprejeli naši sestri, ki bosta uredili vse potrebno za pregled oziroma posvet pri zdravniku.

Način naročanja
Naročite se lahko po telefonu (01) 522 61 71 ali pa osebno v ambulanti, vsak dan od ponedeljka do petka, od 13h do15h.

Ordinacijski čas ambulante
Ponedeljek – Petek
8h-14h
Vsak ponedeljek popoldanska ambulanta, od 14h do-18h.

Napotnice
Napotnico vam laho izda vaš osebni zdravnik, izbrani ginekolog ali zdravnik specialist drugega področja. Napotnica je lahko enkratna ali za obdobje več mesecev.

Sprejem samoplačnika
V naši ambulanti se lahko naročite tudi samoplačniško. Podrobnejše informacije dobite po telefonu.

Izvidi
Izvid oziroma mnenje vam izročimo osebno oziroma pošljemo po pošti na domači naslov. Po potrebi ju pošljemo tudi napotnemu zdravniku.

Genetski posvet
Genetski posvet je proces komunikacije z namenom opredelitve možnosti pojavljanja genetske oziroma dedne bolezni in tveganja ponovitve bolezni pri potomcih in drugih članih družine.
V diagnostični obravnavi je potreben natančen pregled zdravstvene dokumentacije obolelega in njegovih sorodnikov ter pogosto tudi klinični pregled. Vedno se izdela natančno družinsko drevo. Zdravnik se na osnovi pregledane dokumentacije in obolelega odloči o potrebnosti in obsegu genetskih preiskav. Pogosto so za opredelitev bolezni potrebne tudi dodatne klinične preiskave.
Zdravnik razloži naravo in vzrok bolezni, njen potek ter osvetli prognozo. Opredeli način dedovanja bolezni, tveganje za pojav bolezni pri potomcih in ostalih članih družine in možnosti za prenatalno diagnostiko.

Zdravniku in sestrama lahko zelo olajšate delo, če že pred posvetom (vsaj 3 dni prej) v našo službo pošljete zdravstveno dokumentacijo in že doma poizveste o vaših sorodnikih ter njihovih morebitnih boleznih.

Naročite se za pregled

Zdravniku in sestrama lahko zelo olajšate delo, če že pred posvetom (vsaj 3 dni prej) v našo službo pošljete zdravstveno dokumentacijo in že doma poizveste o vaših sorodnikih ter njihovih morebitnih boleznih.