Dodiplomski študij

Predmet Praktična medicinska genetika je izbirni predmet v okviru študija medicine, ki se izvaja v 3., 4., 5. in 6. letniku študija. V okviru predmeta imajo študenti možnost pridobiti praktične izkušnje iz naslednjih področij medicinske genetike:

  • genetsko svetovanje

  • diagnostika prirojenih razvojnih nepravilnosti)
  • citogenetske preiskave
  • molekularno genetske preiskave
  • interpretacija rezultatov sekveniranja nove generacije
  • molekularna citogenetika