Zdravila in nevarne snovi v nosečnosti

Okolje lahko škodljivo deluje na zarodek in plod. Kadar je rezultat tega delovanja prirojena telesna napaka ali spremenjeno delovanje organa, govorimo o teratogenem učinku. Teratogeni so zdravila, ionizirajoča sevanja, različne kemične spojine iz okolja in povzročitelji infekcij.

Glede na možno škodljivo delovanje na plod so zdravila razvrščena v posamezne skupine. V Sloveniji uporabljamo ameriško klasifikacijo FDA (Food and Drug Administration), ki zdravila deli v 5 skupin. Uporaba zdravil in zdravljenje nosečnice je upravičeno, če tveganje za njeno zdravje prevlada nad tveganjem za škodljivi učinek na plod. Bolnice s kroničnimi boleznimi pa bi morale jemati že v času načrtovanja nosečnosti varnejša starejša zdravila.

Teratološki informacijski servis
KIMG je uradni teratološki informacijski servis v Sloveniji in je del evropske mreže teratoloških informacijskih servisov ENTIS.
Tako lahko ponudimo ustrezne in strokovne informacije o vplivih posameznega zdravila ali teratogena iz okolja, posledicah učinkovanja v različnih obdobjih nosečnosti ali o možnostih zamenjave zdravila pred načrtovanjem nosečnosti.